Cenník

Celodenná starostlivosť

7:00-17:00

Paušál
380€

Strava
3,90€

Cena zahŕňa

 • desiata
 • obed
 • olovrant
 • ovocie
 • pitný režim
 • podbradníky
 • vlhčené utierky
 • uteráky
 • mydlo
 • vreckovky
 • posteľné obliečky

Poldenná starostlivosť

7:00-12:00

Paušál
280€

Strava
3,50€

Cena zahŕňa

 • desiata
 • obed
 • ovocie
 • pitný režim
 • podbradníky
 • vlhčené utierky
 • uteráky
 • mydlo
 • vreckovky

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close