Cenník

Celodenná starostlivosť

7:00-17:00

Paušál
420€

Strava
4,50€

Cena zahŕňa

 • desiata
 • obed
 • olovrant
 • ovocie
 • pitný režim
 • podbradníky
 • vlhčené utierky
 • uteráky
 • mydlo
 • vreckovky
 • posteľné obliečky

Iné poplatky

Rezervačný poplatok
100€

Cena zahŕňa

Poplatok za rezerváciu miesta pri podaní prihlášky. Poplatok bude odrátaný pri nástupe dieťaťa z prvej faktúry.

Adaptačný program
5€/hodina

Cena zahŕňa

Poplatok za adaptáciu pri nástupe dieťaťa do zariadenia.

Individuálna starostlivosť
10€/hodina

Cena zahŕňa

Príležitostné popoludňajšie/večerné opatrovanie po dohode.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close