Režim dňa

7:00začiatok prevádzky
7:00 – 8:30
príchod detí, zdravotný filter, voľná hra
8:30 – 8:45ranný kruh, zdravotné cvičenie
8:45 – 9:15desiata
9:15 – 11:30hry, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
11:30 – 12:00obed
12:00 – 14:30spánok
14:30 – 15:00olovrant
15:00 – 17:00vzdelávacie aktivity, pobyt vonku
17:00koniec prevádzky
Súkromná škôlka Hrošík
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close