O nás

Detské centrum Hrošík je zariadenie rodinného typu v tichom prostredí s celoročnou prevádzkou. Na profesionálnej úrovni poskytujeme celodennú starostlivosť pre deti od 1 do 3 rokov. Prijímame detičky aj s plienkami.

Našim poslaním je šťastné, usmievavé, sebavedomé dieťa a spokojní rodičia. Všestranný rozvoj vašich detí zaisťujeme v harmonickom, rodinnom prostredí. Dôraz kladieme na rozvoj osobnosti, akceptujeme výchovné požiadavky plynúce z rodinného a kultúrneho prostredia dieťaťa. Vzdelávanie poskytujeme v súlade s platným Štátnym vzdelávacím programom, rovnako ako v štátnych škôlkach.

V našej škôlke pripadá na jednu učiteľku malý počet detí, čím je zaručený kvalitný individuálny prístup. Celkový počet detičiek v jasličkách nepresahuje číslo 15, čo zabezpečuje nízku chorobnosť kolektívu. Zdravie taktiež podporujeme zdravou a vyváženou stravou, pravidelným pitným režimom, dostatočným spánkom, množstvom pohybu a časom stráveným na čerstvom vzduchu. Priestory škôlky sú moderne vybavené, absolútne prispôsobené potrebám detí a schválené Úradom verejného zdravotníctva. Súčasťou zariadenia je veľký dvor, na ktorom môžu deti tráviť čas, poznávať prírodu a zároveň predná záhradka, v ktorej sa deti naučia, ako si vypestovať vlastnú zdravú zeleninku.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close